HS EPK

HS EPK er et pakkesystem basert på displayer (lys) som tilbyr høy grad av driftsfleksibilitet. Den høye kvaliteten og påliteligheten sikres av små industrielle nettverksdataer, skannere, flatskjermer for avansert man-maskin kommunikasjon, og små printere for aktuelle følgesedler. HS EPK kan benyttes enten i pick-by-light modus eller put-to-light modus.

En spesiell fordel ved dette systemet er den ekstreme skalerbarheten og høye tilpasningsmuligheten til eksisterende logistikkområder. Hyllene er tilgjengelig i forskjellige størrelser og design. 

Pick-By-Light

I pick-by-light modus er ett display tildelt ett objekt. Operatøren får informasjon om hvor mange kopier av det valgte objekt han skal plukke. Dersom tall fra forskjellige displayer lyser opp, er det meningen at alle objektene skal til den samme, aktuelle orderen.

Put-To-Light

I put-to-light modus korresponderer ett display til ett oppdrag. Produktene er gjenkjent (f. eks. ved hjelp av strekkode), og tallene på displayene indikerer hvor mange kopier av produktet som skal lagres i den respektive avdelingen. 

Fordeler

  • Parallellplukking isteden for serieplukking
  • Fleksible og individuelle arbeidsprosedyrer
  • Mindre administrasjon og forbedret ordrekontroll
  • Minimering av kundeklager – færre ansatte til kundeservice
  • Elektroniske dokumenter og korrekte følgesedler og fakturaer